Контактирајте не

Отворени сме за соработка со компании од целиот регион.

Локации:

ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО 1

Дубровачка 408. 7,
36300, Нови Пазар
Србија

ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО 2

Автопат до Загреб 20,
Локално 4-16, Белмакс центар
Белград Србија

ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО 3

Прохор Пчински 56,
Скопје, Северна Македонија

Prohor Pçinski 56, Shkup

Пишете ни:

office@hantex.rs
hantexunderwearskopje@gmail.com 

Јавете ни се:

RS: +381 (0) 20 602401
NMK: +389 (0) 71 75 2261